Szkolenie rolników w Bibliotece

02 marca 2020

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO oraz AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

I MODERNIZACJI ROLNICTWA BIURO POWIATOWE W ZAKOPANEM zapraszają na

spotkanie n. t.:

-zmiany dotyczące płatności bezpośrednich w 2020 roku (e-wnioski),

- program dobrostan zwierząt

-działania PROW przewidziane na 2020 rok

 -bieżące informacje KRUS

 

Szkolenie odbędzie się 04 marca 2020 r. (środa) godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu

 

 

Drukuj