XXV Festiwal Papieski - regulamin konkursu plastycznego

24 sierpnia 2018

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

organizowanego pod hasłem

„Promieniowanie ojcostwa”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu ogłasza konkurs na prace plastyczne, wykonane dowolną techniką, poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II.

 

 

Prace należy dostarczyć lub wysłać do 28 września 2018 roku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Białym Dunajcu na adres:

 

Gminna Biblioteka Publiczna

im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu

ul. Jana Pawła II 363

34-425 Biały Dunajec

tel.: 182073898

         660 935 742

 

 

Nagrodzone prace będą wystawione podczas XXV Festiwalu Papieskiego w dniu 14 października 2018 r. (niedziela). Wtedy to również nastąpi ogłoszenie wyników konkursu plastycznego oraz wręczenie nagród.

 

Podczas konkursu będą wykonywane zdjęcia na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.0.1191 t.j.). 

Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do uzupełnienia i podpisania karty zgłoszenia dostępnej poniżej:

Karta 1 dla osób niepełnoletnich

Karta 2 osoby pełnoletnie

 

 

 

 

Drukuj