Józefa Kolbrecka – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu przechodzi na emeryturę.

29 lipca 2020

Dzień 29 lipca 2020 roku to ostatni dzień pracy Józefy Kolbreckiej jako Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu.

Józefa Kolbrecka stanowisko kierownika objęła 01. 10. 1990 roku. Biblioteka mieściła się wtedy w budynku Pana Szaflarskiego. Po rozłączeniu od Gminy Biały Dunajec miejscowości, które przeszły do Gminy Szaflary w dniu 22 kwietnia 1991 roku Biblioteka została przeniesiona do budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Z inicjatywy kierowniczki w 1994 roku został zorganizowany pierwszy Festiwal Papieski, poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i jego dziejowemu posłannictwu.

Gazeta Krakowska” pisała: „Gminna Biblioteka Publiczna w Białym Dunajcu k. Zakopanego wspólnie z Teatrem Regionalnym z Krakowa i Biurem Festiwalu „Ojca Świętego Polska światu dala” zapraszają na góralskie śpiewy, wiersze i gawędy, o Janie Pawle II i jego dziejowym posłannictwie. Eliminacje gminne odbędą się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu 21 sierpnia o godz.15.00-tej. W 2020 roku będzie to już XXVII Festiwal Papieski

http://gbpbialydunajec.pl/imprezy/festiwale-papieskie/852-festiwale-papieskie-w-biaym-dunajcu.html

W dniu 22 stycznia 2008 odbyła się uroczystość nadania Gminnej Bibliotece Publicznej w Białym Dunajcu imienia Zofii Solarzowej znanej działaczki i założycielki Państwowego Zespołu Artystycznego „Biały Dunajec”. Uroczystość przypadła dokładnie w 20 rocznicę jej śmierci oraz 45 rocznicę utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej.

http://gbpbialydunajec.pl/o-bibliotece/patron/74-nadanie-gminnej-bibliotece-publicznej-w-bialym-dunajcu-imienia-zofii-solarzowej.html

1 kwietnia 2009 r. otwarta została Filia Biblioteki Publicznej w Gliczarowie Dolnym (od roku 1967 był to punkt biblioteczny).

W sierpniu 2012 roku Biblioteka została przeniesiona z piwnic GOK-u do pomieszczeń na parterze budynku.

W dniu 23 kwietnia 2013 roku Biblioteka obchodziła 50-lecie istnienia i Zofia Solarzowa zgromadziła wszystkich, którzy ją pamiętają, na promocji książki p.t.: „Życie spełnione: pisma społeczne i literackie”.

http://gbpbialydunajec.pl/o-bibliotece/patron/491-zofia-solarzowa-chrzestna-pani-kierownicka-babula-patronka-biaodunajeckiej-biblioteki.html

Biblioteka pod kierownictwem Józefy Kolbreckiej podejmowała wiele cennych inicjatyw. Tu odbywały się szkolenia rolników, spotkania informacyjne o funduszach unijnych, szkolenia komputerowe dla dorosłych i rozmowy ze słynnymi sportowcami.

Warsztaty rękodzieła regionalnego i kursy tańca góralskiego dla dorosłych, organizowane przez Stowarzyszenie KOBIETY PODHALA, którego Prezesem jest Józefa Kolbrecka, w Gminnej Bibliotece cieszyły się dużą popularnością.

http://gbpbialydunajec.pl/wspolpraca-z-ngo/z-p-obialy-dunajec/110-zofia-solarzowa-by-sie-ucieszyla.html

https://dziennikpolski24.pl/jestes-goral-i-nie-tanczysz-wpadaj-do-bialego-dunajca/ar/3846485

Kierownik Biblioteki dziękuje wszystkim pracownikom i stażystom, którzy przez te 32 lata pracowali w naszej placówce. Bez nich nie byłoby tych sukcesów.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej, pracownicy GOK w Białym Dunajcu oraz wszyscy bibliotekarze z powiatu tatrzańskiego dziękują pani Józefie Kolbreckiej za wieloletnią współpracę i życzą wielu radości na emeryturze.

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj