Słownik SKALNYCH LUDZI cd...

18 kwietnia 2016

Świder Janina, po mężu Majerczyk. Urodziła się i mieszka w Białym Dunajcu. W zespole Zofii Solarzowej tworzyła parę taneczną ze swoim bratem, Franciszkiem Zbójnikiem. Poza zespołem tańczyła również z grupą muzyczną Trebuniów-Tutków z Poronina. Należała do zespołu w Suchem. Jej dzieci to Andrzej i Anna. Oboje obdarzeni są doskonałym słuchem. Andrzej ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. Anna była instruktorem wielu zespołów regionalnych na terenie Podhala. Dzisiaj często zapraszana jest jako konferansjer w czasie Poronińskiego Lata.

Ustupski Józef (ur. 1937). Do zespołu Zofii Solarzowej zaczął uczęszczać w roku 1957, tuż po ukończeniu służby wojskowej w Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Janka Krasickiego w Dęblinie. Kiedy wrócił na Podhale, podjął pracę w fabryce tektury w Białym Dunajcu jako mistrz ślusarski. W fabryce przepracował dziewiętnaście lat. W roku 1961 ożenił się z Anielą Dańko. Razem należeli do zespołu Zofii Solarzowej.W roku 1989 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, po powrocie do Polski pracował we własnym zakładzie ślusarskim. Dwie córki państwa Ustupskich należały do zespołów regionalnych w Poroninie. Aniela i Józef Ustupscy śledzą życie kulturalne w regionie. Są pogodni i bardzo życzliwi. Zawsze można się do nich zwrócić po poradę w sprawach regionalnych. Doskonale pamiętają szczegóły związane z osobą Zofii Solarzowej oraz grupą koleżanek i kolegów z młodości, a szacunek i umiłowanie czasów zespołu jest zauważalne w każdym ich wspomnieniu.

Wilkus Józek Kiyrnia. W zespole muzykant, grał na sekund, ale był również dobrym śpiewakiem. Grał z Jaśkiem Dusą po weselach. Wżenił się do rodziny Parów z Białego Dunajca. Pracował na gospodarstwie, handlował, „jeździł na dół”. Z żoną Heleną wychował dzieci: Jankę, Helenę, Władka, Marysię, Czesię. Wszystkie odziedziczyły piękny głos. Janka utonęła w Zalewie Rożnowskim, mając osiemnaście lat. Syn zginął tragicznie. Marysia należała do zespołu Zofii Solarzowej, później do Zespołu im. Heleny Buńdy. Na konkursach zdobywała zawsze pierwsze miejsca, tak indywidualnie, jak i grupowo. Wyszła za mąż za Stanisława Szaflarskiego, ich jedyny syn Mieczysław ożenił się na Stasiówce z Danusią, mają troje dzieci. Ulubionąśpiewką Marysi było:  

           Wejze mnie, sokole, pod skrzydełka swojie  

            i zanieś mniy , tamok, ka kochaniy mojiy                                              

Marysia zmarła w 2000 roku, pochowana została na cmentarzu w Poroninie.

Zapotoczna Hela (ur. 1928). Wdowa. Z Franciszkiem Galicą Łuscków ma córkę Zosię. Wyszła za mąż za Stanisława Zapotocznego, mieli razem dwóch synów.

Zapotoczny Staszek od Tatara (1932–?). Do zespołu należał z żoną Heleną. Ich życie kręciło się wokół gospodarstwa rolnego i fabryki tektury w Białym Dunajcu. Syn nie poszedł w ślady rodziców, znalazł inną pasję – narciarstwo biegowe. W tej dziedzinie odnosił znaczne sukcesy.

 

 

Drukuj